prawo pracy

Czy każdy pracodawca może monitorować swoich zatrudnionych? Jakiego typu ograniczenia występują?

pracownik firmy
Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Mimo znacznie powszechniejszej praktyki monitorowania zatrudnionych, tak naprawdę nie jest on tak naprawdę uregulowany w żadnym akcie prawa.Tego rodzaju możliwość jednak bierze się z udogodnień kontrolnych zatrudniającego wobec podwładnego. Monitorowanie pracowników może znaleźć się również w przepisach prawa pracowniczego.