klientem

Niezbędnym aspektem przygotowania modelu 3d jest prototypowanie 3d

Drukowanie 3D
W przypadku każdego planu kluczowym aspektem, jaki ma duże znaczenie w podstawowej fazie, jest przygotowywanie właściwej wizualizacji. Zezwala to na dostrzeżenie wszelkich problemów i po pierwsze szczegółowe przedstawienie całości grupie planistycznej. Jest to także niezmiernie istotny krok w przypadku wydruku formatów 3d, bowiem pozwala na szybkie naniesienie przemian.