Urządzenia wzmagające wydajność i wydobycie

Istota ludzka, krocząc do poprawy warunków bytu, do coraz pełniejszego i łatwiejszego spełnienia swoich potrzeb materialnych, zaczął posługiwać się sprzętami, mechanizmami, a w końcu maszynami.
serwer
Autor: ell brown


widok - dom
Autor: Sergey Galyonkin
Źródło: http://www.flickr.com


Machina jest produktem człowieka, określonym do przeprowadzania pracy użytecznej kosztem energii. Ogromnie ciężka praca w sztolniach jest już w pełni zmechanizowana przy użyciu ciężkich czerparek, pogłębiarek, zwałowarek, również przenośników. W kopalnictwie w coraz szerszym obszarze stosuje się maszyny, dzięki którym zwiększa się wydajność i wydobycie, również poprawia warunki bezpieczeństwa pracy.


Mining machinery używane w sztolni podziemnej, to maszyny i urządzenia do urabiania, załadunku, odstawy i obudowy w przodkach eksploatacyjnych. Są to machiny przesuwne, albo kroczące. Machiny i narzędzia do wykonywania wykopów przygotowawczych, to (przejdź) samojezdne, albo przesuwne. W górnictwie wykorzystywane są także maszyny - www.sitodruk-maszyny.com - stacjonarne, jakie za pomocą lin przewożą prowadzone wzdłuż szybu naczynia wydobywcze z urobkiem, surowcami, albo ludźmi. Na podszybiu i nadszybiu znajdują się właściwe sprzęty przygotowawcze, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Innymi urządzeniami są urządzenia do sortowania, wzbogacania i odsączania, oraz przewozu odnajdujące się na nawierzchni, w zakładzie przeróbczym. Są to machiny stacjonarne.


Działanie i układ kierowania muszą być przystosowane do człowieka.
Sposób obsługiwania maszyny, szybkość jej ruchów, rozmieszczenie rękojeści i pedałów, oświetlenie, ułożenie ciała obsługującego mają ogromny wpływ na staranność i tempo pracy, jak również na przemęczenie obsługującego.