Odgromniki jako narzędzia do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony są urządzeniami jakie stosuje się do asekuracji istotnych fragmentów sieci.

Wyładowania atmosferyczne występują bezustannie na wszystkich kontynentach i sprawiają znaczne straty. Powodują niszczenie sprzętów zarówno przemysłowych, jak i w domu. Z uwagi na ich potężną i nieoczekiwaną formę nierzadko wywołują fatalne konsekwencje w instalacjach elektrycznych.


elektryka
Autor: Pete
Źródło: http://www.flickr.com
W celu ochrony przyrządów elektrycznych czułych na przepięcia wywołane m.in. uderzeniem pioruna konieczna jest wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna okaże się zabezpieczona, jeżeli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskazówki uszkodzenia, jakie uwidocznią konieczność wymiany ochronnika.

Wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa polega na utworzeniu połączenia punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych przewodów wchodzących do obiektu, ponadplanowych połączeń wyrównawczych i uziomu z kluczową szyną ekwipotencjalną. Więcej tutaj: Spółka Pelelectric. Istnieją trzy grupy ochronników zabezpieczających przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi pojawić się w sieci zasilającej gmach.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bez ryzyka przechwyci falę przepięciową i odprowadzi prąd - (agregaty prądotwórcze wynajem warszawa) przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji. Ubezpieczy nie tylko przed przepięciami w trakcie burzy, ale również łączeniowymi, jakie mogą się zdarzyć w sieci zasilającej.
Wybierając należyty ogranicznik przepięć powinno się uwzględnić maksymalne napięcie stałej pracy między drutem fazowym i neutralnym. Istotny jest konfiguracja sieci, także odporność udarowa połączona z udarami prądowymi, które pochodzą od wyładowań atmosferycznych.


Ograniczniki winny być poddawane okresowej inspekcji przynajmniej raz w roku, zaś kolejne oszacowanie trzeba przeprowadzić po wystąpieniu wyładowania piorunowego w obiekt.

Bezdotykowy i szybki test ogranicznika wykonuje się za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego. Dobór i przeprowadzenie części ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić specjaliście.