Kto to jest Pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych a także jak stać się nim?

Kto to jest Pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych a także jak stać się nim?

Kto to jest Pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych a także jak stać się nim?
W jednostce organizacyjnej, w której są przetwarzane dane niejawne, za osłonę tychże danych, a w szczególności za zaaranżowanie oraz zapewnienie funkcjonowania tej osłony odpowiada zwykle Kierownik Jednostki Organizacyjnej.

Eee PC T91MT

Autor: Asus
Źródło: Asus
Kierownikowi podlega zatrudniony przez niego Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiadać będzie za zapewnienie przestrzegania rozporządzeń o ochronie niejawnych informacji. Ochrona informacji niejawnych normowana jest stosownymi przepisami.

Jeżeli zafrapował Cię ten tekst, bez wahania sprawdź dodatkowe uwagi z witryny (http://www.c-l.pl/zelkoty-basenowe/) prezentowanej problematyki – one również okażą się dla Ciebie interesujące.

Szkolenie dla w/w Pełnomocników powinno być powtarzane co najmniej raz na pięć lat.

Towar na półce sklepowej

Autor: C x 2
Źródło: http://www.flickr.com
Posada Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nie musi być osobnym stanowiskiem w przedsiębiorstwie, może się ono łączyć z innymi obowiązkami, w szczególności w firmach gdzie niejawnych dokumentów przetwarza się niewielką ilość. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 4 ustawy nadzorca jednostki organizacyjnej może polecić pełnomocnikowi ochrony realizowanie innych obowiązków, jeżeli ich zrealizowanie nie naruszy prawidłowego realizowania obowiązków pełnomocnika ochrony. Dodatkowo Artykuł 14 ust. 2 regulacji nie podkreśla wyraźnie, jaki typ umów jest dopuszczalny, a jaki typ umów jest wyłączony w prawnym stosunku łączącym Kierownika z podrzędnym mu bezpośrednio Pełnomocnikiem ochrony. Zgodnie z regulacją zatrudnieniem jest również odpowiednio desygnacja albo mianowanie. A więc nie istnieją żadne ustawowe formalne wymogi, ograniczające Kierownika w wyborze formy zatrudnienia ludzi na stanowisku Pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.

Co więcej warto odnotować, iż w Ustawie nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania zadań Pełnomocnika ochrony równocześnie w kilku jednostkach organizacyjnych.
admin

Comments are closed.