Czym mogą zajmować się kadry i na czym powinna się opierać praca takiego działu?

Czym mogą zajmować się kadry i na czym powinna się opierać praca takiego działu?

W każdej większej firmie kierownik chce zatrudniać jak najlepszych członków personelu. Osobiście jednak przeważnie nie ma odpowiedniej ilości czasu, dlatego też potrzebny jest odpowiedni do takiego celu pion.
Zajmuje się on między innymi wstawianiem ogłoszeń z paletą pracy na jakimś etacie, potem odpowiada na niektóre oferty, prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z konkretnymi kandydatami, a następnie, w razie podjęcia postanowienia o zatrudnieniu potencjalnego pracownika, realizuje kolejne czynności związane z zatrudnieniem nowego pracownika.

procesor

Autor: Tim Adams
Źródło: http://www.flickr.com
Są to kwestie związane z rejestracją pracownika między innymi w ZUS oraz potem, w czasie właściwej współpracy, kadry mogą zajmować się także Formalnościami związanymi z na przykład obsługą formalną dni wolnych od zatrudnienia. Jakkolwiek jednak poszczególni pracownicy z przyjemnością nawiązują kontakt z tym działem też w innej sprawie: wynagrodzenia.
To właśnie ten dział firmy zajmuje się regularną wypłatą pensji dla członków personelu spółki.

Ów post jest dla Ciebie interesujący? Zatem zapraszamy do naszej następnej witryny. Na niej czeka na Ciebie atrakcyjny news (https://www.kikom.pl/).

Sektor ten jest wielokrotnie złączony z działem zajmującym się księgowością, dlatego też kadry to nie tylko rekrutacja kolejnych członków personelu, ale także ich aktualna obsługa. Kolejnym obowiązkiem takiego działu spółki jest troska o to, aby każde dokumenty w zakresie firmy były odpowiednie z Kodeksem Pracy.

Dlatego też członkowie personelu takiego pionu powinni doskonale znać przepisy Prawa Pracy. Takie dokumenty jak zwolnienia chorobowe czy też wypowiedzenia także są kierowane do sekcji kard.
admin

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Stacy by SpiceThemes