Jak w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do danych niejawnych?

Jak w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do danych niejawnych?

Jak w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do danych niejawnych?
Czy słyszałeś, że nawet cywilny pracownik policji musi podpisać dokument zakazujący mu ujawniania poznanych na obszarze komisariatu informacji? Ponadto funkcjonuje szczególna ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji tajnych, która między innymi reguluje sprawy prawne powiązane z tego typu danymi.

Ustawa ta określa m.in.

Czy z przeczytanego publikowanego tekstu udało Ci się wynieść coś interesującego? Jeżeli tak, to zobacz pozostałe informacje tu (http://www.c-l.pl/materialy-rdzeniowe/) – na pewno pochłoną Cię kompletnie.

zasady ochrony informacji niejawnych, zasady ich przetwarzania, sposób postępowania sprawdzającego czy zasady bezpieczeństwa osobowego i zasady działania kancelarii tajnych. System ochrony danych niejawnych jest oparty na kilku podstawowych normach, które są wiążące niezależnie od modyfikacji dokonywanych w metodach szczegółowych. Opisywana w niniejszym tekście ochrona informacji niejawnych to w praktyce między innymi nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Może to wynikać m.in. z potrzeby ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej. Dostęp do takich informacji mogą mieć wyłącznie osoby godne zaufania i wcześniej stosownie sprawdzone.

Internet
Nature

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Informacje tajne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia konkretnych wymagań. We wspomnianej wyżej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych wymieniono między innymi takie klauzule tajności: „tajne” czy „poufne”. Organizacja zabezpieczenia informacji niejawnych opiera się na paru podstawowych zasadach, do jakich przestrzegania są zobligowani adresaci ustawy. Najbardziej istotne zawarto w art. ustawy. Mówi on, że dane poufne, jakim nadano określoną klauzulę tajności:

– mogłyby być udostępnione jedynie osobie upoważnionej,
– powinny być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich bezprawne ujawnienie,
– powinny być chronione, odpowiednio do określonej klauzuli tajności
admin

Comments are closed.