Pozwolenia na terenie Unii Celnej

Pozwolenia na terenie Unii Celnej

Pozwolenia na terenie Unii Celnej
Jeśli ktoś interesuje się, bądź związany jest z rynkiem produkcji oraz transportem produktów na tereny innych krajów, z całą pewnością powinien zapoznać się z podobnymi certyfikatami, potwierdzającymi m.in.

deklaracja eac

Źródło: pixabay.com
wakacje

Autor: Simson Petrol
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodność towarów, jak również i jakość bezpieczeństwa oraz spełnione normy oraz standardy. Jednym z nich jest certyfikat ważny na terenie tak zwanej Unii Celnej.
Porsche Cayenne

Autor: order_242
Źródło: http://www.flickr.com
Certyfikat zgodności Unii Celnej, ponieważ właśnie tak się nazywa, obowiązuje przede wszystkim na rynkach krajów należących do ów Unii (o certyfikatach zgodności Unii Celnej). Do państw tych zalicza się Rosję, Kazachstan oraz Białoruś. Są to państwa, które zawarły ugodę ws. zasad oraz przepisów technicznych na rynku eksportu oraz importu towarów. Ów certyfikat ma na celu potwierdzić spełnienie przez dany produkt wymogów mających związek z bezpieczeństwem oraz jakością. Certyfikat uzyskać można na przewóz pojedynczy, a także produkcję seryjną, bądź określony czas – maksymalnie do lat pięciu. Deklaracja zgodności Unii Celnej to koszt – w zależności od czasu – od 350 do 600 Euro. Najtańsza jest deklaracja pojedyncza, ale podobny koszt posiada także certyfikat przyznany na dwanaście miesięcy. Zgoda trzyletnia to koszt 450 do 600 Euro ( warto zapoznać się z informacjami na stronie www.certificator.eu/plwarto zapoznać się z informacjami na stronie ). Dokument ten jest obowiązkowy dla towarów między innymi przemysłowych, spożywczych, kosmetycznych i odzieżowych.

Deklaracja EAC jest w stanie sprawić, iż producenci i sprzedawcy nie muszą ubiegać się o uznanie towarów we wszystkich trzech państwach z osobna, co może wiązać się również ze znacznie wydłużonym czasem, większymi kosztami i wzmożonymi Formalnościami. Okres pięciu lat zazwyczaj jest zależny od na przykład specyfikacji towaru lub jego partii. Deklaracja EAC to także pozytywna wiadomość dla kupujących o jakości towaru.
admin

Comments are closed.