Czym jest oświetlenie awaryjne, jaką rolę pełni i w jaki sposób jest ona projektowana.

Czym jest oświetlenie awaryjne, jaką rolę pełni i w jaki sposób jest ona projektowana.

W najróżniejszych budynkach i obiektach bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo. Między innymi spory nacisk kładzie się na ochronę przeciwpożarową, a także dobre oznaczenie dróg ucieczki.

Jednym z ważniejszych systemów w przypadku takiej ochrony jest oświetlenie awaryjne, po niemiecku nazywane sicherheitsbeleuchtung. Mimo że na co dzień nie zwraca się na nie uwagi, to spełnia bardzo istotną rolę, jeżeli coś zaczyna się dziać. Jego głównym zadaniem będzie zagwarantowanie właściwej widoczności w środku w przypadku, jak coś będzie się działo z podstawowym zasilaniem. A taka sytuacja będzie miała miejsce przykładowo podczas pożaru, kiedy przeważnie odłączenie prądu jest jedną z pierwszych rzeczy jaką się robi. Ale takie awaryjne oświetlenie przydaje się również w przypadkach, kiedy z jakiegoś innego powodu główne zasilanie zostanie odcięte.
oferta

Autor: Liebherr
Źródło: Liebherr

Przepisy szczegółowo określają, jakie parametry powinno posiadać takie zasilanie, i każdy notbeleuchtung hersteller, czyli jego producent powinien się ich trzymać. Zasilanie awaryjne według tych przepisów można podzielić na trzy najważniejsze rodzaje, czyli oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, strefy otwartej i strefy podwyższonego ryzyka.

Czy publikowany artykuł jest Twoim zdaniem fascynujący? Jeżeli tak, to wejdź też na pomocne wskazówki, które będą niezwykle użyteczne.

Instalacja tego typu musi zostać zrealizowanaprzez osoby mające niezbędne uprawnienia, a jej dopuszczenie do użytkowania uwarunkowane będzie przeprowadzeniem odpowiednich testów.

Poza tym co jakiś czas musi ona przejść kontrolne badania, podczas których jest kompleksowo sprawdzana. Przy jej projektowaniu należy współpracować z osobą zajmującą się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, przez co wszystko stanowić będzie jedną spójną całość.
admin

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Stacy by SpiceThemes